Integratie van VISI en COINS

Data uit BIM (Building Information Management) zijn van cruciaal belang voor het slagen van een bouwproject. In deze data zitten infrastructurele gegevens, die voor het ontwerp, de bouw of aanleg en het onderhoud van het object van belang zijn. Wanneer deze gegevens verloren gaan, wordt het project niet volgens de afspraken opgeleverd. Door het gebruik van Alfamail en CBIS voorkomt u dit.

Voor de verschillende toepassingen en werkzaamheden binnen uw organisatie gebruikt u diverse software en applicaties. Contractmanagement, asset management, informatiemanagement, alles kent zijn eigen eisen en oplossingen. Uitwisseling en samenwerking tussen deze oplossingen zorgt voor efficiënt werken en voorkomt fouten.

iipax_ui

Alfamail + CBIS = VISI + COINS

Met Alfamail en CBIS vindt u bij TECHNIA een passend antwoord voor contract- en informatiemanagement tussen samenwerkende partijen voor de gehele levenscyclus. CBIS en Alfamail zijn perfect te koppelen voor naadloze samenwerking in contract- en informatiemanagement.
Meer informatie aanvragen

Contractmanagement: Alfamail

Contractmanagement vindt plaats binnen de webapplicatie Alfamail. Deze VISI-software is de basis voor een transparante, gestructureerde en volgtijdelijke uitwisseling van informatie. Alfamail noodzaakt samenwerkende partijen tot een eenduidige informatieoverdracht. Hierbij kan een bijlage bijvoorbeeld ook een BIM-container zijn.

Informatiemanagement: CBIS

Het beheer van BIM-informatie vindt plaats in CBIS. Hierin kunt u BIM-informatie:

  • inlezen;
  • opslaan;
  • analyseren;
  • beheren en vergelijken;
  • samenvoegen;
  • delen.

CBIS voldoet aan de COINS open standaard, die wordt beheerd door het BIM-loket.

Integreer alles met de Alfamail API

Met de Alfamail API koppelt u applicaties als CBIS aan VISI. In de video ziet u hoe BIM-informatie (Programma van Eisen) wordt gevormd en gebundeld tot een COINS-container in ENOVIA, wordt ingelezen, opgeslagen, geanalyseerd en gevalideerd in CBIS en vervolgens wordt verzonden in de bijlage van een bericht door Alfamail.